"trái lại" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi chút "trái lại" nói thế nào trong tiếng Nga? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trái lại từ tiếng Nga đó là: наоборот; напротив; обратно; обратный; противный I
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.