"trả dôi ra" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi là "trả dôi ra" dịch sang tiếng Nga thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trả dôi ra tiếng Nga là: передавать
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.