"trắc đạt học" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "trắc đạt học" tiếng Nga nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trắc đạt học từ tiếng Nga đó là: топография
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.