"trắc ẩn" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "trắc ẩn" nói thế nào trong tiếng Nga? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trắc ẩn đó là: сочувствие; жалость; разжалобиться; сочувствовать; отзывчивый; сострадание; жалостливый; жалостный; сострадательный
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.