"trả" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi là "trả" tiếng Nga nói như thế nào? Cпасибо!
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
trả từ tiếng Nga đó là: сдавать; оплата; оплачивать; вернуть; воздавать; выдавать; выплачивать; выдача
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.