"tô vẽ" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "tô vẽ" tiếng Nga nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tô vẽ dịch sang tiếng Nga là: расписывать; писаный; прикрашивать; прикрасы; лакировать; лакировка; неприкрашенный; приукрашивать
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.