"tơrơt" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi là "tơrơt" tiếng Nga là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tơrơt từ tiếng Nga đó là: трест
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.