"tố nữ" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi là "tố nữ" dịch sang tiếng Nga như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tố nữ dịch sang tiếng Nga là: раскрасавица; красавица
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.