"tốn" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi "tốn" tiếng Nga nói như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tốn dịch là: уходить; поглощать; стоить; идти; нагорать; обходиться; брать
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.