"tóm chặt" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi "tóm chặt" nói thế nào trong tiếng Nga? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tóm chặt là: прихватывать
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.