"to lên" tiếng Nga là gì?

Cho mình hỏi là "to lên" dịch sang tiếng Nga như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
to lên tiếng Nga là: возвышаться; разжигать
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.