"tối đa" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi "tối đa" dịch thế nào sang tiếng Nga? Cпасибо!
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tối đa từ tiếng Nga đó là: полный; предельный; максимальный; максимум; максимализм; максимализм; потолок; потолок
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login