"tối ưu" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "tối ưu" dịch sang tiếng Nga thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tối ưu tiếng Nga đó là: оптимальный
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.