"tội ác" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "tội ác" dịch sang tiếng Nga như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tội ác tiếng Nga là: преступление; преступность; злодейство; злодеяние; преступность
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.