"tòa đốc lý" tiếng Nga là gì?

Cho mình hỏi là "tòa đốc lý" nói thế nào trong tiếng Nga?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tòa đốc lý là: муниципалитет
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.