"tọa đàm" tiếng Nga là gì?

Cho em hỏi chút "tọa đàm" dịch sang tiếng Nga thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
tọa đàm từ tiếng Nga đó là: беседовать; беседа
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.