"toát ra" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi là "toát ra" nói thế nào trong tiếng Nga? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
toát ra là: исходить II; дышать; выделяться; выпирать; выделять
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.