"toàn thành" tiếng Nga là gì?

Mình muốn hỏi "toàn thành" dịch sang tiếng Nga như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
toàn thành đó là: общегородской
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.