"toàn dân" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "toàn dân" nói thế nào trong tiếng Nga? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
toàn dân tiếng Nga đó là: поголоный; общенациональный; общенародный; всенародный; общенародный
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.