"toàn cảnh" tiếng Nga là gì?

Cho tôi hỏi là "toàn cảnh" dịch sang tiếng Nga thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
toàn cảnh đó là: панорамный; панорама; панорама; панорама
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.