"chất chỉ thị màu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "chất chỉ thị màu" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chất chỉ thị màu từ tiếng anh đó là: colour indicator
Answered 4 years ago
Rossy

colour indicator
Answered 2 years ago
Mai