"không khỏe" tiếng Nga là gì?

Em muốn hỏi chút "không khỏe" dịch sang tiếng Nga thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
không khỏe dịch sang tiếng Nga là: малоразвитый; некрепкий; нездоровый; болезненный
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.