"chả lụa" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "chả lụa" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chả lụa từ tiếng anh đó là: pork bologna/baloney
Answered 5 years ago
Rossy

Chả lụa hay giò lụa tiếng Anh là Pork Meat Loaf. Có người dịch là pork paste.
Answered 8 months ago
Thế Hùng (Kỹ sư hơn 40 năm tại Hoa Kỳ)