Sponsored links

Bạn nào làm ơn giải thích giúp: Platform technology vs foundational technology? Dịch ra tiếng Việt như nào để phân biệt được? Thanks.

3 years ago
Asked 3 years ago
phamvanhien

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

This question is not yet answered.

Sponsored linksSponsored links