shipping fever là gì? có cùng nghĩa với ship-fever không?

Category: English Grammar one year ago
pham van hien
Asked one year ago
pham van hien

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Shipping fever là bệnh viêm phổi liên quan tới những căng thẳng khi vận chuyển (đặc biệt là ngựa). Còn ship fever là chỉ về 1 loại bệnh truyền nhiễm là sốt Rickettsia (da nổi những chấm đỏ) liên quan với việc đi tàu xe mà đông người chật chội. Như vậy là khác nhau.
Kim Xuan
Answered one year ago
Kim Xuan

Many thanks for the answer. Hien.
phamvanhien
Answered one year ago
phamvanhien


Sponsored links