"Ủy ban nhân dân" tiếng anh là gì?

"Tôi làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ" dịch sang tiếng Anh như thế nào? Giúp em dịch câu này với. Em cảm ơn ạ
6 years ago
Asked 6 years ago
Lam Kinh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
People’s Committee
Answered 6 years ago
Kiss

I work at the People's Committee of Cantho
Answered 6 years ago
phuc vu

"I work at the People's Committee of Cantho" sai ít nhất 2 lỗi. Bạn có thể ăn bậy vì chỉ mình bạn đau bụng nhưng bạn dịch bậy trên đây thì có thể làm nhiều người đau bụng đó nhen!
Answered 6 years ago
Anh

Found Errors? Report Us.