"Giám đốc Sở" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi từ "Giám đốc Sở" dịch sang tiếng anh là gì? Ví dụ: Ngày mai tôi có cuộc hẹn với giám đốc sở tài chính.
4 years ago
Asked 4 years ago
Rose

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Giám đốc sở: Director of Department
Answered 4 years ago
Bẹm