Trường nội trú tiếng anh là gì?

Em đang viết CV cần dịch câu: Tôi học ở trường nội trú của huyện từ năm 2004-2007. Sau đó tôi vào đại học. Giúp em câu này với ạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Bích

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Boarding school
Answered 3 years ago
Vịt

Tôi học ở trường nội trú của huyện từ năm 2004-2007. Sau đó tôi vào đại học. I had studied at a boarding school of the district in the years of 2004 to 2007. Subsequently, I entered a college.
Answered 2 years ago
Thế Hùng

Please register/login to answer this question.  Click here to login