"Văn phòng Chính phủ" tiếng anh là gì?

Giúp tôi dịch câu "Văn phòng Chính phủ" sang tiếng anh. Ví dụ như: Tôi có việc cần phải qua văn phòng chính phủ. Tôi cảm ơn
3 years ago
Asked 3 years ago
Luyến

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Office of the Government
Answered 3 years ago
Bibi

Văn phòng Chính phủ = Office of the Government. Lại dịch từng từ Việt sang Anh nữa rồi. Học AV cho giỏi đi rồi mới giúp người.
Answered 3 years ago
Anh

Thánh "Anh" giỏi tiếng Anh quá nhỉ sao không trả lời đi mà cứ đi chê bai người khác.
Answered 3 years ago
Bibi

Put it this way. When people read your translation they will know for sure it's a Vietnamese English.
Answered 3 years ago
Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login