"Ủy ban Dân tộc" tiếng anh là gì?

Giúp em dịch câu "Tôi làm việc ở Ủy ban Dân tộc được 10 năm" sang tiếng anh với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
3 years ago
Asked 3 years ago
Xuan Lan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ủy ban Dân tộc là Committee for Ethnic Affair. Câu của bạn có thể dịch là: I have worked at Committee for Ethnic Affair for 10 years.
Answered 3 years ago
Kim Anh

Ủy ban Dân tộc là Committee for Ethnic Affair. Sai ít nhất là 2 lỗi, kiểm tra lại đi bạn.
Answered 3 years ago
Anh

Mình thấy Mỹ dùng Committee on Ethnic Minority Affairs còn trên trang của ủy ban dân tộc việt nam dùng Committee for Ethnic Minority Affairs
Answered 3 years ago
Kitty

Please register/login to answer this question.  Click here to login