"Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" tiếng anh là gì?

Em muốn dịch tên "Ngân hàng nhà nước Việt Nam" sang tiếng anh. Có chỗ dịch là Vietnam State Bank, chỗ dịch là Vietnam Bank. Vậy dịch đúng ở đây là gì? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Lien Mai

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
The State Bank of Viet Nam (viết tắt là SBV)
Answered 3 years ago
Anh Thu

Việt Nam dịch sang tiếng Anh là Viet Nam? Vậy sao không để dấu luôn, đọc cho tiện. Học cho giỏi rồi mới giúp người được. Cứ lơ tơ mơ thế này thì hại người ta thì có.
Answered 3 years ago
Anh

Please register/login to answer this question.  Click here to login