"knock over" có nghĩa là gì

- How did the vase get broken ? I'm afraid I knocked it over while I was cleaning. Mình muốn hỏi KNOCK OVER trong trường hợp này nghĩa là gì ?
one year ago
HINCUTIN
Asked one year ago

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
l am sorry. I didn't mean to knock you over. Are you hurt? Học AV phải tự tìm hiểu mới thú vị.
Anh
Answered one year ago
Anh

Search từ đó trên google, tìm kiếm bằng chế độ hình ảnh giúp bạn tốt hơn đó
Nghiệp dư
Answered 11 months ago
Nghiệp dư


Sponsored links