Sponsored links

"knock over" có nghĩa là gì

- How did the vase get broken ? I'm afraid I knocked it over while I was cleaning. Mình muốn hỏi KNOCK OVER trong trường hợp này nghĩa là gì ?
4 years ago
Asked 4 years ago
HINCUTIN

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
l am sorry. I didn't mean to knock you over. Are you hurt? Học AV phải tự tìm hiểu mới thú vị.
Answered 4 years ago
Anh

Search từ đó trên google, tìm kiếm bằng chế độ hình ảnh giúp bạn tốt hơn đó
Answered 3 years ago
Nghiệp dư



Sponsored links



Sponsored links