Sponsored links

"Tham số đặc trưng của mẫu" tiếng anh là gì

Cho mình hỏi tiếng anh dịch "Tham số đặc trưng của mẫu" như thế nào, cảm ơn nhiều nha!
4 years ago
Asked 4 years ago
Công Dân

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

This question is not yet answered.


Sponsored linksSponsored links