"cấu hình máy tính" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "cấu hình máy tính" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cấu hình máy tính dịch sang tiếng anh là: computer configuration
Answered 4 years ago
Rossy