Khi nào dùng pay hay pay for?

Mọi người ơi giúp em câu này nha em không biết giải thích như thế nào 1. I don't have enough money to pay the food. 2. I don't have enough money to pay for the food. Câu nào đúng và tại sao vậy? Em cảm ơn nhiều
9 years ago
Asked 9 years ago
Vân Anh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Câu I don't have enough money to pay for the food là đúng bởi vì Khi chúng ta mua cái gì đó (buy) thì chúng ta dùng pay for Ví dụ như: I'll pay for the drinks - Mình sẽ mua đồ uống Nhưng khi chúng ta trả tiền cho thứ chúng ta không mua thì ta dùng pay Ví dụ: I'll pay tax - Tôi sẽ đóng thuế (Thuế này bạn không mua)
Answered 9 years ago
Cô Giang

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.