Khi nào dùng pay hay pay for?

Mọi người ơi giúp em câu này nha em không biết giải thích như thế nào 1. I don't have enough money to pay the food. 2. I don't have enough money to pay for the food. Câu nào đúng và tại sao vậy? Em cảm ơn nhiều
11 years ago
Asked 11 years ago
Vân Anh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Câu I don't have enough money to pay for the food là đúng bởi vì Khi chúng ta mua cái gì đó (buy) thì chúng ta dùng pay for Ví dụ như: I'll pay for the drinks - Mình sẽ mua đồ uống Nhưng khi chúng ta trả tiền cho thứ chúng ta không mua thì ta dùng pay Ví dụ: I'll pay tax - Tôi sẽ đóng thuế (Thuế này bạn không mua)
Answered 11 years ago
Cô Giang

Please register/login to answer this question.  Click here to login