"Bịt mắt bắt dê" tiếng anh là gì?

Dịch giúp em câu "Bịt mắt bắt dê" sang tiếng anh là gì? Em cảm ơn ạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Po

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bịt mắt bắt dê tiếng anh là: Blind man’s buff
Answered 4 years ago
Van Anh

bịt mắt bắt dê tiếng anh là gì ?
Answered 4 months ago
khánh vy