PHÂN BIỆT "IF" VỚi "WHETHER"

Chỉ cách phân biệt IF với WHETHER cho mình được không?
5 years ago
Asked 5 years ago
Huyen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sau động từ discuss thì thường người ta hay dùng whether hơn là if. Sau giới từ thì chúng ta chỉ dùng whether. Với động từ nguyên thể (To Infinitive) thì chúng ta chỉ dùng whether mà không dùng if. Sự khác nhau cuối cùng là whether được dùng mang tính nghi thức xã giao hơn, còn if được dùng với trong tình huống suồng sã, thân mật
Answered 5 years ago
Tung