"Lợi ích nhóm" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi từ "Lợi ích nhóm" tiếng anh là gì? Em tra từ điển không có. Em cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Cún

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lợi ích nhóm tiếng anh là: Advocacy groups nhé
Answered 5 years ago
Vu Ninh

Theo mình nghĩ Advocay groups là nhóm vận động, nhóm lợi ích. Còn lợi ích nhóm là Group benefits.
Answered 2 years ago
Vô Thường