"Lợi ích nhóm" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi từ "Lợi ích nhóm" tiếng anh là gì? Em tra từ điển không có. Em cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Cún

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lợi ích nhóm tiếng anh là: Advocacy groups nhé
Answered 3 years ago
Vu Ninh

Theo mình nghĩ Advocay groups là nhóm vận động, nhóm lợi ích. Còn lợi ích nhóm là Group benefits.
Answered 10 months ago
Vô Thường

Please register/login to answer this question.  Click here to login