" white- collar worker" nghĩa tiếng anh là gì?

Ai giúp mình biết " blue- collar worker" nghĩa tiếng anh là gì?
3 years ago
Asked 3 years ago
Thanh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
người lao động trí óc/ người làm việc văn phòng
Answered 3 years ago
Minh Anh

Blue-collar worker hay là factory worker là người làm ở hãng, chứ không phải làm ở việc ở văn phòng (White-collar worker - mặc áo sơ mi cổ trắng)
Answered 12 months ago
Vô Thường