"Rồng rắn lên mây" tiếng anh là gì?

Em muốn dịch trò chơi dân gian "Rồng rắn lên mây" sang tiếng anh thì dịch như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Lụa

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Trò chơi "Rồng rắn lên mây" tiếng anh là: Dragon snake game
Answered 5 years ago
Anh Thu