"Nhảy sạp" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Nhảy sạp" tiếng anh là gì? Em muốn dịch cho người bạn điệu nhảy sạp của Việt Nam.
5 years ago
Asked 5 years ago
Tu Uyen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nhảy sạp tiếng anh là: Bamboo dancing
Answered 5 years ago
Kim Thoa

nghiêm túc tiếng anh là gì vậy ?
Answered 5 years ago
mỹ