Một số thành ngữ về cách ăn mặc?

Chỉ cho mình một số thành ngữ về cách ăn mặc với?
4 years ago
Asked 4 years ago
Nga

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Dressed to kill: mặc quá đẹp, mặc quá cuốn hút. Have an eye for fashion: có con mắt thẩm mỹ. Have a sence of style: có gu ăn mặc, có phong cách thời trang riêng.
Answered 4 years ago
Kien