Phân biệt ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF?

Phân biệt ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF giúp mình
4 years ago
Asked 4 years ago
huyen anh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
ALTHOUGH: có thể đc đặt ở đầu hoặc giữa câu. THOUGH: có nghĩa giống Although, nhưng nó là dạng informal. Thường nằm ở cuối câu. EVEN THOUGH: đc dùng như Although nhưng để diễn tả sự tương phản mạnh mẽ hơn. IN SPITE OF & DESPITE cũng được dùng để mô tả sự tương phản nhưng theo sau chúng là 1 cụm danh từ hoặc V-ing.
Answered 4 years ago
Thu Phuong