3d tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi 3d tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
3d tiếng anh là: Three-dimensional; thường chúng ta nói không gian 3 chiều: three-dimensional space
Answered 4 years ago
Anh Thu