30 tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là 30 tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
30 tiếng anh là Thirty. Kẻo nhầm với từ Thirsty là khát nhé
Answered 4 years ago
Van Anh