30 đọc tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là 30 đọc tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
30 tiếng anh là: Thirty đọc là "thớt ti"
Answered 4 years ago
Vĩnh Xuân