1990 tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút 1990 tiếng anh là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
1990 tiếng anh là: one thousand nine hundreds and ninety. Nếu đọc theo kiểu năm thì là: nineteen ninety
Answered 5 years ago
Xuan Lan

one thousand nine hundred and ninety
Answered 5 years ago
Xiin em dung lam anh dau!