"Rooney from England sends a cross into the box" dịch thế nào?

Dịch hộ em câu "Rooney from England sends a cross into the box" sang tiếng việt. Em cảm ơn
4 years ago
Asked 4 years ago
Công Phượng

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Cầu thủ Rooney của đội tuyển anh truyền một đường bóng vào trong vòng cấm địa.
Answered 4 years ago
Vu Ninh