12h tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là 12h tiếng anh là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
12h có 2 nghĩa. Nếu là 12h xem đồng hồ (12 giờ đúng): twelve o'clock. Còn nếu là 12 giờ đồng hồ (bao lâu) là: twelve hours.
Answered 4 years ago
Kieu Trinh

12h = twelve hours 12:00 pm = 12pm = twelve noon
Answered 4 years ago
Xin em dung lam anh dau!